th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

เจ้าท่าพังงา ออกตรวจตราความปลอดภัยทางน้ำ และค่าฝุ่นละออง PM 2.5
(08-10-2562)

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 กรมเจ้าท่า โดยนายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือสุระกุล และท่าเทียบเรือบ้านเขาเปาะ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อตรวจตราปราบปรามผู้ฝ่าฝืนละเมิดกฎหมายฯ พร้อมอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ประสัมพันธ์ให้สวมใส่เสื้อชูชีพ และสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการเดินเรือ ผู้ควบคุมเรือ เกี่ยวกับการบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ตามมาตรการที่กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน และให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ถือปฏิบัติ และได้ทำการออกตรวจและขอความร่วมมือูผู้ประกอบการ ดังนี้


1. แนะนำเจ้าของเรือให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ ตามกำหนดชั่วโมงการใช้งานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดี การเผาไหม้สมบูรณ์

2. ขอความร่วมมือผู้ควบคุมเรือให้ลดอัตราการเร่งเครื่องยนต์เรือขณะเรือเข้าเทียบท่าหรือออกจากท่าเรือ ความเร็วไม่เกิน 5 น๊อต ในระยะ 1,000 เมตรจากฝั่งท่าเรือ

3. กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเครื่องยนต์เรือ ไม่ให้มีเสียงดังเกินที่กฎหมายกำหนด และแจ้งให้ผู้ประกอบการไม่ให้ดัดแปลงปรับแต่งท่อไอเสียเครื่องยนต์

4. ให้ผู้ควบคุมเรือติดตามประกาศของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา และข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด