th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดำเนินการตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล กระบี่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่
(08-10-2562)

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนายประมวล เทศนา เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดำเนินการตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินกิจกรรม “เก็บด้วยรัก ตักด้วยใจ” เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นที่แพร่หลาย ลดขยะในพื้นที่ทางน้ำ โดยให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ:


3108855.jpg
3108854.jpg
3108852.jpg