th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

นายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ตรวจราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและรับฟังความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
(08-10-2562)

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 น. นายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ตรวจราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและรับฟังความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ อาทิ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ การดูแลรักษาความสะดวกสำนักงาน การรับฟังความคิดเห็นโครงการสำคัญต่าง ๆ การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ(ท่าเทียบเรือ) ภารกิจการขุดลอก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้เครื่องมือในการวัดค่าควันดำ พร้อมบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม 


เอกสารแนบ:


3110570.jpg
3110571.jpg
3110572 (1).jpg