th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 48/2564 เรื่อง ให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(12-03-2564)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่48-64-ให้นำเรือประมงพื้น-3