th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 24/2564 กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยทางน้ำ รองรับวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
(23-03-2564)

ฉบับที่ 24/2564

 

กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยทางน้ำ รองรับวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

 

            กรมเจ้าท่า จัดประชุมเตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์. ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่ากรุงเทพ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conferenceในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุญเลื่อนอาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า


          ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันและคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญๆหรือทำบุญตามวัดต่างๆ บริเวณ ริมแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อนเก็บน้ำที่มีการเดินเรือและชายทะเลเป็นจำนวนมาก กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำเป็นหลัก ได้มีการออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยเรือโดยสาร เรือภัตตาคารและท่าเทียบเรือต่างๆ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ จุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ อีกทั้งได้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือกำชับผู้โดยสารให้สวมใส่แมสตลอดการเดินทางทางน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ส่วนกลาง จำนวน 2 จุด ได้แก่ ท่าเรือท่าช้างและท่าเรือสาทร ส่วนภูมิภาค จำนวน 66 จุด รวมทั้งสิ้น 68 จุด อัตรากำลังพล จำนวน 992 คน เรือรักษาการณ์ จำนวน 51 ลำ


          ทั้งนี้ การดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่าได้มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิกองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครือข่ายอาสาวารี เป็นต้น นอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวโปรดเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ระมัดระวังในการขึ้น-ลงเรือ ต้องสวมใส่
เสื้อชูชีพ และหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเดินทางทางน้ำ เพื่อให้วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 นี้ มีแต่ความสุข ความปลอดภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ ตามนโยบายของรัฐบาล 
สงกรานต์ สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด สำหรับท่านใดที่พบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 23 มีนาคม 2564


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 24_2564.jpg