th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 60-2564 เรื่อง ให้ท่าเทียบเรือเพื่อรับส่งคนโดยสาร ท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งสินค้า และอู่เรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดให้มีบริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ
(26-03-2564)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่60-2564-ให้ท่าเทียบเรือเพื่อรับส่งคน