th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 28/2564 กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอกแม่น้ำกกสายเก่า จังหวัดเชียงราย เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ รับมืออุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งให้ประชาชน
(05-04-2564)

กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอกแม่น้ำกกสายเก่า จังหวัดเชียงราย เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำรับมืออุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งให้ประชาชน

         

          กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำกกสายเก่า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำกกสายเก่าเนื่องจากสภาพของแม่น้ำประสบปัญหาการตื้นเขินจากตะกอนของดินทรายและวัชพืช ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย เกิดความเสียหายสภาพชายตลิ่งและร่องน้ำทางเดินเรือ

          นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า มีภารกิจหน้าที่ดูแลรักษาและขุดลอกร่องน้ำ เพื่อให้ร่องน้ำมีสภาพที่สมบูรณ์ และประชาชนสามารถใช้น้ำได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการขุดลอกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการกักเก็บน้ำช่วงฤดูฝน ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากปัญหาฯ ดังกล่าว จึงเร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เกิดความตื้นเขินจากสภาพธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของนํ้า จึงทำให้เกิดตะกอนของดินทรายและวัชพืชจำนวนมาก ซึ่งกรมเจ้าท่า
ได้เข้าดำเนินการเปิดหน่วยฯ ไปเมื่อวันที่
15 มีนาคม 2564 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ จึงใช้เครื่องจักรในการดำเนินการ โดยใช้รถขุด ชม.10 และเริ่มดำเนินการขุดลอก ตั้งแต่ กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 552 เป็นระยะทาง 1,552 เมตร และขุดลอกเพิ่มความกว้างของร่องน้ำประมาณ 10 เมตร มีความลึก 388 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 15,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการไปแล้ว 60 วัน ซึ่งผลการดำเนินงานในวันที่ 1 เมษายน 2564 คิดเป็น 28.40 %
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียให้มีน้ำที่ใสสะอาดปลอดภัยสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และชาวชุมชนประมาณ 1,100 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 5,000 คน จะได้ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค หรือด้านการเกษตร รวมถึงการบำรุงรักษาร่องน้ำให้ดีซึ่งจะส่งผลให้ระบบนิเวศทางน้ำที่สมบูรณ์ขึ้นด้วย

          ทั้งนี้ ภายหลังจากการขุดลอกแล้วเสร็จ ประชาชนจะมีพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากร่องน้ำมีความกว้างและความลึกเพิ่มขึ้น เรือสามารถผ่านเข้า - ออกได้สะดวก ปลอดภัยและยังทําให้กระแสน้ำไหลหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวก ตลอดจนรักษาสมดุลของชุมชนและธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
3 เมษายน 2564


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 28.2564.pdf