th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 41/2558 งานก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ 2, 3, 7 และ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
(30-03-2558)

กรมเจ้าท่า ดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ 2,3,7 และ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากชายฝั่งบริเวณดังกล่าวถูกกัดเซาะทำให้บ้านเรือนราษฏรได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนมาก ที่อยู่อาศัยถูกทำลาย ราษฏรและชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรื


เอกสารแนบ:


41.2558 งานก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ 2, 3, 7 และ 8 .jpg