th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 48/2558 เรื่องกรมเจ้าท่า แถลงมาตรการและแนวทางการป้องกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุทางทะเลในอนาคต
(21-04-2558)

กรมเจ้าท่า ชี้แจงแนวทางการป้องกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุทางทะเลในอนาคต จากกรณีเหตุเพลิงไฟไหม้            เรือโดยสาร อ่าวนางปริ้นเซส 5 ในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558                    โดยมีนายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย           ร่วมแถลงข่าว ในวันที่ 20 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1  กระทรวงคมนาคม


 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า 48 .2558 .pdf