th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 50 กรมเจ้าท่า จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากคลองเกลียว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(21-04-2558)

กรมเจ้าท่า จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนการร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงอาหาร โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เอกสารแนบ:


สัมมนา 2 ปากคลองเกลียว จ.ประจวบ.pdf