th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 51/2558 กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
(23-04-2558)

กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย เพื่อให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า


เอกสารแนบ:


51.2558.jpg