th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 58/2558 กรมเจ้าท่า ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
(26-05-2558)

กรมเจ้าท่า ดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ทั้งนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้และการปรับปรุงท่าเรือ ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตของบทบาทท่าเทียบเรือในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้ง สำรวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างท่าเทียบเรือ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เอกสารแนบ:


58.2558.pdf