Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 57/2559 เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของแพ
(12-05-2559)

กรมเจ้าท่า เตรียมออกร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของแพ เพื่อจัดระเบียบแพให้มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาแพและการจัดระเบียบแพ โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมในการสัมมนา 

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 57.2559.pdf