th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 60/2559 กรมเจ้าท่าดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้โดยสารหนาแน่บริเวณท่าเทียบเรือวัดสร้อยทอง
(25-05-2559)

กรมเจ้าท่าดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นบริเวณท่าเรือวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จากกรณีที่มีการร้องเรียนและการแชร์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ให้ตรวจสอบและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยของเรือโดยสาร

ตามที่กรมเจ้าท่าได้รับการร้องเรียนและการประสานจากประชาชน จากกรณีการแชร์ข้อร้องเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์ให้มีการแก้ไขปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณท่าเรือวัดสร้อยทอง และให้มีการตรวจสอบและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากเดิมนั้น กรมเจ้าท่าโดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากับผู้แทนจากบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ทราบว่าเนื่องจากโรงเรียนโยธินบูรณะได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมบริเวณสี่แยกเกียกกาย    ถ.สามเสน เขตดุสิต มายัง ถ.ประชาราษฎร์ 1 ใกล้กับวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ ทำให้ผู้โดยสารโดยเฉพาะนักเรียนที่เดินทางทางน้ำ มีความหนาแน่นในช่วงเช้าบริเวณท่าเรือวัดสร้อยทอง
กรมเจ้าท่าได้รับความร่วมมือจากบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดเรือเสริมช่วงเวลา 07.00 – 07.30 น. จำนวน 2 เที่ยว เดินเรือระยะสั้นเฉพาะท่าน้ำนนทบุรี – วัดสร้อยทอง เพื่อลดความหนาแน่นโดยรวมของผู้ใช้บริการเรือโดยสาร โดยจะเริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป


เอกสารแนบ:


060.2559.pdf