Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 33/2560 กรมเจ้าท่า จัดประชุมสัมมนา ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 2/2560
(15-05-2560)

กรมเจ้าท่า จัดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองเรือประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการกู้ภัยทางทะเล         เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการของ ศรชล. ในด้านความร่วมมือและการปฏิบัติตามภารกิจ ระหว่างวันที่ 17–19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี


เอกสารแนบ:


33.2560.jpg