Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 51/2560 เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2270 (ค.ศ. 2016) และข้อมติที่ 2321 (ค.ศ. 2016) กรณีมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ
(17-05-2560)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 51/2560