Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 82/2560 เรื่อง เพิกถอนใบรับรองสถานศึกษา และใบรับรองหลักสูตรของสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับรองจากกรมเจ้าท่า จำนวน 3 แห่ง
(24-05-2560)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 82/2560