th en

Menu
 
 
A+ A A-
กำหนดการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสำรวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อสร้างท่าเรือที่ จ.ชุมพร
(22-07-2557)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


1_เนื้อหา.pdf
2_กำหนดการประชุมประชาสัมพันธ์.pdf
3_รายชื่อหน่วยงานที่เชิญเข้าร่วมประชุม.pdf