th en

Menu
 
 
A+ A A-
การสัมมนาโครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อชีี้แจงฯ โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(20-11-2557)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


รายละเอียดโครงการ1.pdf
เอกสารสัมมนา 1 คลองเกลียว.pdf
แผ่นพับ.pdf