th en

Menu
 
 
A+ A A-
กรมเจ้าท่า ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมตระหนัก ถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕
(25-11-2557)

กรมเจ้าท่า ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมตระหนัก ถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕
      กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมตระหนัก ถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕ และตั้งใจรักษาศีล  เพื่อความ  สงบสุขร่มเย็นแก่ตนเอง  ครอบครัว   สังคม และประเทศชาติ 

                           

                                              ..เสริมสร้างความปลอดภัย..ห่วงใยสังคม...กรมเจ้าท่า... กระทรวงคมนาคม...ภาพกิจกรรม:

 กรมเจ้าท่า ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมตระหนัก ถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕    กรมเจ้าท่า ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมตระหนัก ถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕    กรมเจ้าท่า ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมตระหนัก ถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕    


เอกสารแนบ:


รักษาศึล 5 .jpg
IMG_4101.JPG
IMG_4103.JPG