th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินริมทางน้ำสาธารณะที่ถูกน้ำกัดเซาะที่ประชาชนยังครอบครองอยู่
(29-01-2564)เอกสารแนบ:


ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินริมทางน้ำสาธารณะที่ถูกน้ำกัดเซาะที่ประชาชนยังครอบครองอยู่