Menu

th en

 
 
A+ A A-
สรุปผลการจัดการประชุมสัมนาฯ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร บริเวณอ่าวไร่เลย์ตะวันออก จ.กระบี่
(25-12-2557)เอกสารแนบ:


รายงานผลการสัมมนา1อ่าวไร่เลย์ตะวันออก.pdf