Menu

th en

 
 
A+ A A-
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ บริเวณตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
(05-02-2558)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


รายละเอียด.pdf
กำหนดการ.pdf