Menu

th en

 
 
A+ A A-
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(27-02-2558)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการ
รายละเอียด