Menu

th en

 
 
A+ A A-
งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพื่อก่อสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพร
(11-03-2558)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


ข้อมูลลงเว็บสำนักนายก .doc.pdf
เเสดงความเห็นเพิ่มเติม.pdf
เอกสารประชุมค1 (1).pdf