Menu

th en

 
 
A+ A A-
แผนการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
(25-06-2558)

แผนการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1
แบบตอบรับ การประชุมสัมมนาครั้งที่ 1
แผนการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1
รายนามผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1