Menu

th en

 
 
A+ A A-
การสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือทับละมุ จ.พังงา ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงความเป็นมาและความจำเป็นของโครงการฯ
(09-07-2558)

การสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือทับละมุ จ.พังงา ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงความเป็นมาและความจำเป็นของโครงการฯ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


การสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือทับละมุ จ.พังงา ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงความเป็นมาและความจำเป็นของโครงการฯ