Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประชาสัมพันธ์งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(21-07-2558)


ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการเกาะสมุยแก้ไข
กำหนดการกระบี่
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารสรุปข้อมูลโครงการ(เพิ่มเติม)