th en

Menu
 
 
A+ A A-
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
(23-07-2558)โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือบริเวณอ่าวไร่เลย์ตะวันออก ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่เอกสารแนบ:


กำหนดการประชุมครั้งที่ 2 โครงการอ่าวน้ำเมา
แผ่นพับโครงการอ่าวน้ำเมา
รายละเอียดการสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการอ่าวน้ำเมา
เอกสารประกอบการสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการอ่าวน้ำเมา