Menu

th en

 
 
A+ A A-
การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
(13-08-2558)


ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่