Menu

th en

 
 
A+ A A-
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2558
(17-08-2558)


ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


สรุปกิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1