Menu

th en

 
 
A+ A A-
สรุปการประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและทบทวนการสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(19-08-2558)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและทบทวนการสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบ
สรุปการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 (การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ)
สารบัญ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการ
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและทบทวนการสำรวจออกแบบ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์