Menu

th en

 
 
A+ A A-
กำหนดการการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและการกำหนดขอบเขตและแนวทางในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี
(24-08-2558)กำหนดการการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและการกำหนดขอบเขตและแนวทางในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 8.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติส พัทยา (Baptist Conference Center Pattaya) เลขที่ 240/6 ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน ตำบลหนองปรือ 
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เอกสารแนบ:


กำหนดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์2.pdf
ข้อมูลโครงการฯประชุมสัมมนาประสัมพันธ์2.pdf
รายละเอียดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์2.pdf