Menu

th en

 
 
A+ A A-
กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย (การประชุมเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบวิธีการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมของโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
(04-11-2558)กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย (การประชุมเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบวิธีการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมของโครงการ) 
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
บริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบิรหารส่วนตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการประชุม
แบบตอบรับ
แบบสอบถาม
เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย