Menu

th en

 
 
A+ A A-
กำหนดการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงผลการศึกษาของโครงการและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำน่าน ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร
(23-02-2559)

โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำน่าน ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ณ ชุมชนที่ตั้งโครงการทั้ง ๖ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


แผนการประชุมส่วนกลาง
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพื้นที่บ้าน