Menu

th en

 
 
A+ A A-
กำหนดการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงผลการศึกษาของโครงการศึกษาและสำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(10-03-2559)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการจัดประชุมสัมมนา
แผ่นพับรายละเอียดโครงการ