Menu

th en

 
 
A+ A A-
กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
(07-03-2559)


ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการฯ.pdf
รายละเอียดโครงการแหลมฟ้าผ่า.pdf