Menu

th en

 
 
A+ A A-
การประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาจัดหาแหล่งทรายเพื่อเสริมชายหาดป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)
(23-08-2559)การประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาจัดหาแหล่งทรายเพื่อเสริมชายหาดป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณภาคตะวันออก 
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)

วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 
ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติส พัทยา (Baptist Conference Center Pattaya) 
เลขที่ 240/6 ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
เอกสารแนบ:


กำหนดการประชุมฯ
รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาฯ