Menu

th en

 
 
A+ A A-
กำหนดการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓ (สรุปผลการศึกษาโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บริเวณตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
(31-08-2559)กำหนดการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓ (สรุปผลการศึกษาโครงการ)

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บริเวณตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา

วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓
รายละเอียดโครงการ