Menu

th en

 
 
A+ A A-
สรุปการประชุมชี้แจงโครงการ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง EAST-WEST FERRY เชื่อมโยงระบบขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขรเชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY
(13-09-2559)เอกสารแนบ:


สรุปการประชุมชี้แจงโครงการ (ปฐมนิเทศโครงการ)