Menu

th en

 
 
A+ A A-
การประชุมสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชน กลุ่มองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ โครงการศึกษาจัดหาแหล่งทรายเพื่อเสริมชายหาดป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส)
(30-09-2559)เอกสารแนบ:


กำหนดการฯ
รายชื่อหน่วยงานที่เชิญเข้าร่วมประชุม
รายละเอียดโครงการ