Menu

th en

 
 
A+ A A-
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
(03-10-2559)กำหนดการ
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
บริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดโดย กรมเจ้าท่า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัทเอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
เอกสารแนบ:


กำหนดการฯ
รายละเอียดโครงการ การประชุมครั้งที่ 2
สารบัญ
รายงานการมีส่วนร่วมครั้งที่ 2
ประกาศสรุปผลการประชุมครั้งที่ 2