Menu

th en

 
 
A+ A A-
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอความก้าวหน้าโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๒) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง) วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย อาคารสืบค้นข้อมูล โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(17-11-2559)เอกสารแนบ:


ประกาศขอเชิญประชุม
กำหนดการ
กลุ่มเป้าหมาย
เอกสารประกอบการประชุม
รายละเอียดโครงการ