Menu

th en

 
 
A+ A A-
การประชุมครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าโครงการศึกษาและสำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยและคลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(18-11-2559)เอกสารแนบ:


กำหนดการจัดประชุมสัมมนาบริเวณพื้นที่สำรวจออกแบบ ครั้งที่ 2
รายชื่อเชิญประชุม 10 พื้นที่แรก
แผ่นพับโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง ครั้งที่ 2
บอร์ดนำเสนองานโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง