Menu

th en

 
 
A+ A A-
สรุปการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การประชุมสัมนาครั้งที่ 3 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
(21-12-2559)

ภาพกิจกรรม:

สรุปการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การประชุมสัมนาครั้งที่ 3  โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  สรุปการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การประชุมสัมนาครั้งที่ 3  โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ:


สรุปการประชุมสัมมนาครั้งที่ 3
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3