Menu

th en

 
 
A+ A A-
สรุปผลการจัดประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเดินเรือ ผู้นำชุมชน และชุมชนริมน้ำ โครงการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยบริเวณคลองโผงผาง ถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(17-07-2561)เอกสารแนบ:


สรุปผลการประชุม.pdf