th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า
(05-03-2564) ⚓️ข่าวประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า⚓️ 

      อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า 

   วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 07.39 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้ประจำกรมเจ้าท่า ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าเรือนวิสูตรสาคร จำนวน 99 ต้น

    ในอดีตตราสัญลักษณ์ประจำกรมเจ้าท่า ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยรัตนโกสินทรศก 119 โดยพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงษ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ได้ส่งตัวอย่างตราประจำชาติมาเพื่อขอพระบรมราชานุญาต ใช้เป็นตราสำหรับตำแหน่งกรมเจ้าท่า มีการกำหนดภาพเครื่องหมายหน่วยงานราชการของกรมเจ้าท่า มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในมีรูปสมออยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับการค้าการขนส่งทางเรือมาโดยตลอดตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน ด้านซ้ายช่อไชยพฤกษ ความหมายตามชื่อแปลว่า ต้นไม้แห่งชัยชนะ ด้านขวามีช่อพุทธรักษา หมายถึงศาสนาและถือเป็นไม้มงคลที่คนไทยเชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่จะคอยคุ้มครองปกปักษ์รักษา ให้อยู่อย่างร่มเย็น เป็นสุข ตัวอักษรคำว่ากรมเจ้าท่า ในสมัยนั้นมีตำแหน่งอยู่บนพระมหาพิชัยมงกุฎ ปัจจุบันอักษรคำว่ากรมเจ้าท่า อยู่ใต้ขอบล่างโค้งตามแนวรูปวงรี

     ทั้งนี้ การปลูกต้นไชยพฤกษและต้นพุทธรักษา จำนวน 99 ต้น ที่นำมาจากตราสัญลักษณ์ประจำกรมฯ เพื่อให้เป็นต้นไม้ประจำกรมเจ้าท่า ถือเป็นต้นไม้ที่มีความหมายที่ดี “ช่อไชยพฤกษ” หมายถึงชัยชนะอันเกิดจากความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันของทุกคนในกรมเจ้าท่า ช่วยขับเคลื่อนให้กรมเจ้าท่าเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ “ช่อพุทธรักษา” ช่วยคุ้มครองปกป้องชาวกรมเจ้าท่าให้อยู่อย่างสงบสุขร่มเย็น โดยไม่มีภัยอันตรายใด ๆ 

      พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เชิญชวนให้หน่วยงานกรมเจ้าท่า ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำกรมเจ้าท่า ภายในหน่วยงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความรัก และความสามัคคีของชาวกรมเจ้าท่าที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

____________________________

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
โทรศัพท์ 02-233-1311-8 ต่อ 285
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า   อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า   อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า     อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า   อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า   อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า   อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า   อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า   อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า   อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า   อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า   อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า   อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า  

back to top