th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 126/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่าที่ 123/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 และประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
(15-08-2562)


เอกสารแนบ:


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7).pdf