th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ป ที่ 157/2562 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
(12-09-2562)


เอกสารแนบ:


ป ที่ 157/2562 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ