Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 4/2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเริือปฏิบัติการตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
(12-01-2558)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 4/2558